boston-house

Kursy języka włoskiego

 

wloski

CILS - Certyfikat znajomości włoskiego jako języka obcego.


Stopnie certyfikatu CILS wyodrębnione na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, w języku włoskim QCER)

 

Kursy włoskiego:.

  • A1 i A2 - przeznaczone dla osób w początkowej fazie nauki języka włoskiego

  • B1- podstawowy poziom znajomości języka

  • B2 - średni poziom znajomości języka. Osoba na tym poziomie jest w stanie porozumieć się będąc we Włoszech.

  • C1 - daje możliwość porozumiewania się w typowych sytuacjach życia codziennego i w relacjach formalnych.

  • C2 - najwyższy poziom kompetencji językowych, pozwala on na radzenie sobie we wszystkich sytuacjach nieformalnych i formalnych.

  

Kursy języka włoskiego w Boston House odbywają się przeważnie raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne pod rząd. Mamy również w ofercie zajęcia w grupkach dwuosobowych lub indywidualnie.

Top