boston-house

Kursy języka rosyjskiego:

rosyjski
  • TEU - A1 – poziom początkujący (elementarny) – na tym poziomie potrafimy przedstawić siebie i innych i przeprowadzić prostą rozmowę

  • TBU – A2 – poziom podstawowy plus - na tym poziomie rozumiemy wypowiedzi i potrafimy wprowadzić podstawowe informacje w tematach związanych z życiem codziennym.

  • TRKI - 1 – B1 – poziom średniozaawansowany- poziom certyfikatowy I – możemy poradzić sobie w większości codziennych sytuacji, opisać plany, wydać opinię. Poziom wymagany do rozpoczęcia nauki na rosyjskiej uczelni.

  • TRKI - 2 – B2 – poziom średniozaawansowany plus – poziom certyfikatowy II – rozumiemy już złożone teksty i mamy wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych.

  • TRKI - 3- C1 poziom zaawansowany- poziom certyfikatowy III - wypowiedzi ustne i pisemne są płynne i poprawne

  • TRKI – 4 – C2 - poziom zaawansowany – poziom certyfikatowy IV - poziom przybliżony do umiejętności native speakera.

 

Kursy języka rosyjskiego odbywają się przeważnie raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne pod rząd. Mamy również w ofercie zajęcia w grupkach dwuosobowych lub indywidualnie, a także szkolenia firmowe.

Top