boston-house

Kursy języka hiszpańskiego

 

hiszpanski

Dla dzieci 6-7lat, 8-9lat

Zajęcia dla dzieci opierają się w dużej mierze na elementach ludycznych: zabawach, grach czy piosenkach. Zwłąszcza dla sześcio i siedmiolatków.  W ten sposób dzieci bez większego wysiłku poznają język w sytuacjach dla nich normalnych i codziennych. W ten sposób uczą się nazywać i opisywać świat je otaczający. Oprócz zabawach pozwalających na rozwój słownictwa będą, część zajęć będzie też poświęcona zasadom gramatycznym języka hiszpańskiego. Przez zabawy dzieci będą też poznawały kulturę i cywilizację nie tylko Hiszpanii ale i Ameryki Łacińskiej. Zajęcia prowadzimy z podręcznikiem dostosowanym do wieku i poziomu dziecka.

 

Dla  młodzieży 10-12 lat,13-16lat

W zajęciach dla młodzieży w dużej mierze będziemy korzystali z technologii oraz by zdynamizować zajęcia także z filmów, seriali czy też prezentacji multimedialnych. Korzystamy z podręczników dost Zajęcia będą nie tylko przyjemne, ale również efektywne, położymy nacisk nie tylko na gramatykę, ale także na kompetencje komunikatywne. Oprócz nauki języka, pojawią się też elementy kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

 

Dla dorosłych

Zajęcia dla dorosłych choć będą kładły duży nacisk na naukę języka i gramatyki, będą również motywować do używania języka nie tylko do rozmów, ale także do czytania czy słuchania po hiszpańsku. Filmy, seriale, piosenki czy gry będą stanowiły nieodłączny element tak samo jak prezentacje multimedialne przybliżające zwyczaje i kulturę Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

 

A1.1 Principiantes/Poczatkujący

Znajomość codziennych komunikatów czy też typowych sytuacji językowych. Uczeń umie przedstawić się, podać podstawowe informacje o sobie czy też o innej osobie. Potrafi komunikować się jeśli jego rozmówca mówi powoli i wyraźnie.

 

A2.1, A2.2 Elemental/Podstawowy

Uczeń jest zdolny do rozumienia prostych zdań, wyrażeń odnoszących się do faktów z życia danej osoby. Umie porozumieć się w prostych sytuacjach językowych. W prosty sposób opisuje zdarzenia z przeszłości, otoczenie oraz najważniejsze potrzeby.

 

B1.1, B1.2 Inicial/Średniozaawansowany niższy

Zdolność zrozumienia najważniejszych informacji z czytanego tekstu sformułowanego w prostym języku standardowym. Uczeń umie poradzić sobie w prostych sytuacjach np. w podróży czy napisać spójny tekst. Potrafi opisać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia, zamiary, aspiracje i prosto je uzasadnić.

 

B2.1,B2.2,B2.3 Intermedio/Średniozaawansowany wyższy

Zdolność zrozumienia złożonego tekstu o zróżnicowanej tematyce (abstrakcyjnej, technicznej etc.). Porozumiewa się z dużą swobodą i płynnością w taki sposób, że rozmowa odbywa się bez problemów dla obu stron. Potrafi pisać złożone teksty w których jest w stanie bronić swoich argumentów a także podawać kontrargumenty.  

 

C1.1, C1.2, C1.3 Avanzado/Zaawansowany

Zrozumienie różnorodnych, nawet trudnych tekstów a także zrozumienie ich sensu domyślnego. Płynna i spontaniczna mowa, znajdowanie wyrażeń bez problemów także w różnych sytuacjach. Pisanie zrozumiałych, szczegółowych, dobrze zorganizowanych i spójnych tekstów na różne złożone tematy.   

 

C2 Superior/Poziom doskonalenia języka

Uczeń praktycznie bez problemów rozumie wszystko co czyta i słyszy. Jest w stanie rozmawiać na każdy temat. Potrafi rekonstruować argumenty, prezentować i syntetyzować argumenty pochodzące z różnych źródeł. Umie mówić płynnie a także stosować odcienie znaczeniowe w danych sytuacjach związane z użyciem złożonych konstrukcji językowych.  

 

Top