boston-house

 

Kursy języka angielskiego

angielski

HAPPY JUNIORS Kursy dla dzieci:

 

Kursy angielskiego dla dzieci zerówka -III klasa szkoły podstawowej:

 • MINI Junior A - sześciolatki (zerówka) 1raz w tyg. kurs od końca września do połowy maja. Cały kurs  tj. 30 spotkań po 55 min SZEŚCIOLATKI RZĄDZĄ - uczymy się, śpiewamy, ruszamy się i ćwiczymy już rączkę w pisaniu :) pracujemy z podręcznikami natomiast bazą są piosenki, słuchanie, oglądanie, śpiewanie.

 • MINI Junior B - siedmiolatki, które miały już styczność z angielskim -2 razy w tyg.  po 45min

 • Junior 1- grupka 8-9 lat, dzieci miały już styczność z angielskim, zajęcia 2 razy w tyg po 60 min.

 • Junior 2- 2 razy w tyg. po 60 minut (po grupie Junior 1)

 • Junior 3- 2 razy w tyg. po 75 minut (po grupie Junior 2)

 

Nie wiesz na jakim poziomie jest twoje dziecko? - my to sprawdzimy i dobierzemy grupę

 

 

 

SMART TEENSKursy angielskiego dla dzieci IV-VIII klasa szkoły podstawowej

                                 2 razy w tyg.po 75min lekcyjne na różnych poziomach zaawansowania

                                     W ciągu roku przerabiamy jeden poziom angielskiego.  Robimy testy, stawiamy oceny, rozmawiamy na każdych zajęciach.                                           Doceniamy aktywność i kreatywność. Stawiamy na konwersację. Pracujemy z podręcznikami odpowiednimi dla grupy.

NASZE GRUPY NASTOLATKÓW to:

 • Beginner Teenage

 • Elementary Teenage

 • Pre-intermediate Teenage

 • Intermediate Teenage

 • Upper-intermediate Teenage

 

ADULT LEARNERS - Kursy dla młodzieży i dorosłych

                                         na wszystkich poziomach zaawansowania:

Kurs Beginners

Kurs dla rozpoczynających naukę języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są po angielsku ( z elementami polskiego) z naciskiem na konwersację. Osoby kończące ten kurs są w stanie porozumieć się w zakresie podstawowych informacji po angielsku.

 

 

Kurs Pre-intermediate

Kurs dla osób, które wcześniej miały już kontakt z angielskim i odbyły już na kursie 112h lekcyjnych z języka angielskiego. Po ukończeniu tego kursu, osoby potrafią pisać i mówić na poziomie niżej-średnio zaawansowanym.

 

 

Kurs Intermediate

Kurs na poziomie średniozaawansowanym, dla osób które ukończyły przynajmniej 224h lekcyjnych języka angielskiego. Po ukończeniu tego kursu osoba potrafi komunikować się i pisać na poziomie średniozaawansowanym.

 

 

KURS INTERMEDIATE PLUS -B1+ NOWOŚĆ

Kurs na poziomie średniozaawansowanym dla osób mocnych po A2,dla kórych poziom pre-interm. wydawał się zbyt prosty i dla osób po kursie B1,które nie czują się na B2. 

 

Kurs Upper-intermediate

Kurs wyżej średniozaawansowany, dla osób które odbyły już 336h lekcyjnych jeżyka angielskiego. Osoby po tym kursie potrafią komunikować się i pisać na poziomie wyżej średnio zaawansowanym, są przygotowane, aby dołączyć do grupy Pre-First albo First Certificate In English.

 

 

Kurs Pre-First

Kurs dla osób, które odbyły 448h lekcyjnych języka angielskiego i chcą w przyszłości podchodzić do egzaminu First Certificate in English. Kurs ten przedwstępnie przygotowuje do zdawania certyfikatu.

 

FCE - First Certificate in English

Kurs dla osób, które odbyły 448h lekcyjnych języka angielskiego i chcą podchodzić do egzaminu międzynarodowego First Certificate in English. Kurs ten przygotowuje do zdawania certyfikatu, który jest jednym z najbardziej popularnych na świecie i jest uznawany zarówno w Polsce jak i za granicą.

 

 

CAE – Certificate in Advanced English

Kurs dla osób, które już zdały certyfikat FCE lub uczą się angielskiego co najmniej 590 godzin i chcą rozwinąć ogólną znajomość języka na poziomie zaawansowanym , a także dla osób które chcą podchodzić do egzaminu miedzynarodowego Certificate in Advanced English uznawanego na całym świecie.

 

 

CPE – Certifacate of Proficiency In English

Kurs dla osób, które już zdały certyfikat CAE albo posługują się językiem angielskim w sposób biegły. Kurs przygotowuje do egzaminu miedzynarodowego CPE uznawanego na całym świecie.

 

 

IELTS(International English Language Testing System) to popularny test języka angielskiego, do którego co roku przystępuje ponad 2 miliony kandydatów i jest uznawany przez ponad 9 tysięcy instytucji na całym świecie. Test ten zapewnia uczciwą ocenę twojego poziomu znajomości języka angielskiego.

IELTS - kurs od połowy września do początku czerwca, przygotowuje do zdania egzaminu w ciągu roku, zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2h lekcyjne,osoba przystępująca do kursu musi być na odpowiednim poziomie językowym, który sprawdzamy w naszej placówce.

 

KONWERSACJE z NATIVE SPEAKEREM albo anglistą - grupa raz w tyg. 75 min.

Kurs dla osób, które są minimum na poziomie średniozaawansowanym z języka angielskiego i chcą rozwinąć umiejętności konwersacji . Kurs nastawiony jest ściśle na rozmowę w oparciu o materiały źródłowe. Dostępna jest różnorodność tematów i zagadnień. Oferta skierowana jest dla klientów indywidualnych i dla firm.

 

BUSINESS ENGLISH everywhere

angielski biznesowy - słownictwo ściśle biznesowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia w Szkole albo siedzibie firmy

angielski z elementami biznesu - poszerza bardziej ogólną wiedzę angielskiego przy czym tematyka jest biznesowa, również na wszystkich poziomach zaawansowania

 

KURSY DO EGZAMINÓW BIZNESOWYCH:


BEC Preliminary - egzamin na poziomie B1 (średnio zaawansowanym) z zakresu angielskiego biznesowego, kurs 130h lekcyjnych od połowy września do początku czerwca, przygotowuje do zdania egzaminu w ciągu roku.

BEC Vantage - egzamin na poziomie B2 (wyżej średnio zaawansowanym) z zakresu angielskiego biznesowego, kurs 130h lekcyjnych od połowy września do początku czerwca, przygotowuje do zdania egzaminu w ciągu roku.

 

Angielski warsztatowy - wykładowy dla firm. Nowość w ofercie!

angielski warsztat


Kursy języka hiszpańskiego

 

hiszpanski

Dla dzieci 6-7lat, 8-9lat

Zajęcia dla dzieci opierają się w dużej mierze na elementach ludycznych: zabawach, grach czy piosenkach. Zwłąszcza dla sześcio i siedmiolatków.  W ten sposób dzieci bez większego wysiłku poznają język w sytuacjach dla nich normalnych i codziennych. W ten sposób uczą się nazywać i opisywać świat je otaczający. Oprócz zabawach pozwalających na rozwój słownictwa będą, część zajęć będzie też poświęcona zasadom gramatycznym języka hiszpańskiego. Przez zabawy dzieci będą też poznawały kulturę i cywilizację nie tylko Hiszpanii ale i Ameryki Łacińskiej. Zajęcia prowadzimy z podręcznikiem dostosowanym do wieku i poziomu dziecka.

 

Dla  młodzieży 10-12 lat,13-16lat

W zajęciach dla młodzieży w dużej mierze będziemy korzystali z technologii oraz by zdynamizować zajęcia także z filmów, seriali czy też prezentacji multimedialnych. Korzystamy z podręczników dost Zajęcia będą nie tylko przyjemne, ale również efektywne, położymy nacisk nie tylko na gramatykę, ale także na kompetencje komunikatywne. Oprócz nauki języka, pojawią się też elementy kultury Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

 

Dla dorosłych

Zajęcia dla dorosłych choć będą kładły duży nacisk na naukę języka i gramatyki, będą również motywować do używania języka nie tylko do rozmów, ale także do czytania czy słuchania po hiszpańsku. Filmy, seriale, piosenki czy gry będą stanowiły nieodłączny element tak samo jak prezentacje multimedialne przybliżające zwyczaje i kulturę Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych.

 

A1.1 Principiantes/Poczatkujący

Znajomość codziennych komunikatów czy też typowych sytuacji językowych. Uczeń umie przedstawić się, podać podstawowe informacje o sobie czy też o innej osobie. Potrafi komunikować się jeśli jego rozmówca mówi powoli i wyraźnie.

 

A2.1, A2.2 Elemental/Podstawowy

Uczeń jest zdolny do rozumienia prostych zdań, wyrażeń odnoszących się do faktów z życia danej osoby. Umie porozumieć się w prostych sytuacjach językowych. W prosty sposób opisuje zdarzenia z przeszłości, otoczenie oraz najważniejsze potrzeby.

 

B1.1, B1.2 Inicial/Średniozaawansowany niższy

Zdolność zrozumienia najważniejszych informacji z czytanego tekstu sformułowanego w prostym języku standardowym. Uczeń umie poradzić sobie w prostych sytuacjach np. w podróży czy napisać spójny tekst. Potrafi opisać doświadczenia, wydarzenia, pragnienia, zamiary, aspiracje i prosto je uzasadnić.

 

B2.1,B2.2,B2.3 Intermedio/Średniozaawansowany wyższy

Zdolność zrozumienia złożonego tekstu o zróżnicowanej tematyce (abstrakcyjnej, technicznej etc.). Porozumiewa się z dużą swobodą i płynnością w taki sposób, że rozmowa odbywa się bez problemów dla obu stron. Potrafi pisać złożone teksty w których jest w stanie bronić swoich argumentów a także podawać kontrargumenty.  

 

C1.1, C1.2, C1.3 Avanzado/Zaawansowany

Zrozumienie różnorodnych, nawet trudnych tekstów a także zrozumienie ich sensu domyślnego. Płynna i spontaniczna mowa, znajdowanie wyrażeń bez problemów także w różnych sytuacjach. Pisanie zrozumiałych, szczegółowych, dobrze zorganizowanych i spójnych tekstów na różne złożone tematy.   

 

C2 Superior/Poziom doskonalenia języka

Uczeń praktycznie bez problemów rozumie wszystko co czyta i słyszy. Jest w stanie rozmawiać na każdy temat. Potrafi rekonstruować argumenty, prezentować i syntetyzować argumenty pochodzące z różnych źródeł. Umie mówić płynnie a także stosować odcienie znaczeniowe w danych sytuacjach związane z użyciem złożonych konstrukcji językowych.  

 


 

Kursy języka niemieckiego 

niemiecki

Kursy języka niemieckiego odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu 2 h lekcyjne po rząd, ale dostępne są również inne opcje: 2 razy w tygodniu albo indywidualnie. Przygotowujemy do egzaminów i matury z języka niemieckiego.

 

Poziomy języka niemieckiego:

 • Anfänger – początkujący

 • Mittelstufe – średniozaawansowany

 • Fortgeschrittene- zaawansowany

Certyfikaty z języka niemieckiego można zdać między innymi w Łodzi: CEIG przy Filologii Germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego

 

CERTYFIKATY z języka niemieckiego:

 • Poziom A1 - Fit in Deutsch 1, Goethe-Zertifikat A1 (SD1)

 • Poziom A2 - Fit in Deutsch 2, Goethe-Zertifikat A2 (SD2)

 • Poziom B1 - Goethe-Zertifikat B1 (ZD)

 • Poziom B2 - Goethe-Zertifikat B2, Zertifikat Deutsch für den Beruf

 • Poziom C1 - Goethe-Zertifikat C1, Prüfung Wirtschaftsdeutsch International 

 • Poziom C2 - Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

 


Kursy języka włoskiego

 

wloski

CILS - Certyfikat znajomości włoskiego jako języka obcego.


Stopnie certyfikatu CILS wyodrębnione na podstawie wytycznych Europejskiego Programu Nauki Języków (Common European Fremework for Languages, w języku włoskim QCER)

 

Kursy włoskiego:.

 • A1 i A2 - przeznaczone dla osób w początkowej fazie nauki języka włoskiego

 • B1- podstawowy poziom znajomości języka

 • B2 - średni poziom znajomości języka. Osoba na tym poziomie jest w stanie porozumieć się będąc we Włoszech.

 • C1 - daje możliwość porozumiewania się w typowych sytuacjach życia codziennego i w relacjach formalnych.

 • C2 - najwyższy poziom kompetencji językowych, pozwala on na radzenie sobie we wszystkich sytuacjach nieformalnych i formalnych.

  

Kursy języka włoskiego w Boston House odbywają się przeważnie raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne pod rząd. Mamy również w ofercie zajęcia w grupkach dwuosobowych lub indywidualnie.


Kursy języka rosyjskiego:

rosyjski
 • TEU - A1 – poziom początkujący (elementarny) – na tym poziomie potrafimy przedstawić siebie i innych i przeprowadzić prostą rozmowę

 • TBU – A2 – poziom podstawowy plus - na tym poziomie rozumiemy wypowiedzi i potrafimy wprowadzić podstawowe informacje w tematach związanych z życiem codziennym.

 • TRKI - 1 – B1 – poziom średniozaawansowany- poziom certyfikatowy I – możemy poradzić sobie w większości codziennych sytuacji, opisać plany, wydać opinię. Poziom wymagany do rozpoczęcia nauki na rosyjskiej uczelni.

 • TRKI - 2 – B2 – poziom średniozaawansowany plus – poziom certyfikatowy II – rozumiemy już złożone teksty i mamy wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych.

 • TRKI - 3- C1 poziom zaawansowany- poziom certyfikatowy III - wypowiedzi ustne i pisemne są płynne i poprawne

 • TRKI – 4 – C2 - poziom zaawansowany – poziom certyfikatowy IV - poziom przybliżony do umiejętności native speakera.

 

Kursy języka rosyjskiego odbywają się przeważnie raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne pod rząd. Mamy również w ofercie zajęcia w grupkach dwuosobowych lub indywidualnie, a także szkolenia firmowe.


Kursy języka arabskiego

 

arabskiA1- kurs współczesnego języka arabskiego dla osób rozpoczynających naukę. Zajęcia są prowadzone przez native speakera z długoletnim doświadczeniem w nauczaniu w oparciu o podręcznik dla początkujących uczniów, a także materiały autorskie. Na zajęciach nauczymy się między innymi alfabetu arabskiego, wymowy, gramatyki i słownictwa. Lekcje wzbogacone są o informacje o kulturze krajów arabskich. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu 2h lekcyjne. Istnieje możliwość kontynuacji na

poziomie A1 plus.

A1 plus - kurs języka arabskiego po kursie A1 (po przebytych minimum 56h lekcyjnych)

A2 - kurs języka arabskiego po przebytych 112 h lekcyjnych (po A1 i A1plus) 

 

Kursy języka arabskiego odbywają się raz w tyg. po 2 h lekcyjne grupowo.

Istnieje możliwość zajęć indywidualnych.

 


Kursy języka urdu

 

urduUrdu  – język indoeuropejski z grupy indoaryjskiej używany przez ponad 50 milionów ludzi na subkontynencie indyjskim i przez ponad milion osób zamieszkujących poza Azją.

 


Polish For Foreigners

 

polishPolish for foreigners – this course is for students who want to improve their fluency in Polish. There are different levels :from beginners to upper-intermediate. Classes from Monday to Friday in the morning or in the afternoon (Saturdays in the morning).There are group or individual Polish classes but individual are more common.

Contact us for more details.

 

 

 

 


Top